RANDOM CHECK IV (2023)

Random Check 4 – Druga natura to kolejna odsłona tego międzyuczelnianego projektu artystycznego. Tym razem, dzięki gościnności oraz owocnej współpracy z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, projekt został przedstawiony w zupełnie wyjątkowym miejscu na kulturalnej mapie miasta, jakim jest Sala Immersyjna Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu. Sala immersyjna jest wyposażona w system dookólnej projekcji wideo oraz unikalny system przestrzennej dystrybucji dźwięku zbudowany w oparciu o 48 niezależnie sterowanych głośników. Chcąc skorzystać z tak wyjątkowych możliwości technicznych projekt Random Check 4 Druga natura został zaprezentowany w formie instalacji multimedialnej składającej się z dziesięciu nowych kompozycji audiowizualnych. Kompozycje będące wynikiem współpracy studentów, doktorantów oraz wykładowców Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w pełni wykorzystują możliwości wielokanałowego systemu projekcji obrazu i dźwięku w Sali Immersyjnej.
Ekspozycja projektu Random Check 4 miała miejsce w dniach 2-12 lutego 2023 r w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.


Random Check 4 – Second Nature is the next iteration of this inter-university art project . This time, thanks to very successful cooperation with the National Museum in Wrocław, the project was presented in a highly unique place on the cultural map of the city, which is the Immersion Room of the Four Domes Pavilion Museum of Contemporary Art in Wrocław. The Immersion Room is equipped with an omnidirectional video projection system and a very unique spatial sound distribution system based on 48 independently controlled loudspeakers. In order to take advantage of such unique technical possibilities, the Random Check 4 Second Nature project was prepared as a multimedia installation consisting of ten new audiovisual compositions. These compositions prepared by students, doctoral students and lecturers from the K. Lipiński Academy of Music and the E. Geppert Academy of Art and Design in Wrocław have fully exploited the possibilities of the multi-channel video and sound projection system in the Immersion Room.
Random Check 4 project was presented in the Pavilion of the Four Domes Museum of Contemporary Art in Wrocław from 2 to 12 February 2023.


Composers:
Cezary Duchnowski, Jakub Fornagiel, Chelsea Loew, Maciej Michaluk, Jan Przegendza, Marcin Rupociński, Ignacy Wojciechowski, Jan Załęcki, Agata Zemla, Olgierd Żemojtel

Video Artists:
Laura Adel, Yusif Aliyev, Karyna Baratava, Anežka Hlinková, Zuzanna Kliniewska, Weronika Mikłusiak, Bartosz Radzikowski, Alperen Şahin, Piotr Tokarz, Aleksandra Trojanowska, Adam Wachulewicz, Maja Wolińska, Maria Zakrzewska

Programming:
Laura Adel, Cezary Duchnowski, Bartosz Radzikowski, Marcin Rupociński

Ashen Lands
Music: Ignacy Wojciechowski
Video: Alperen Şahin

RE/think
RE/form
RE/do

Music: Agata Zemla
Video: Ola Trojanowska

R(z)eka
Music: Jan Załęcki
Video: Karyna Baratava, Yusif Aliyef

Trapped
Music: Jakub Fornagiel
Video: Adam Wachulewicz, Maria Zakrzewska

2nature: human/bird/trees/water
Music: Cezary Duchnowski
Video: Laura Adel

((((limi))))
Music: Maciej Michaluk
Video: radzikows (Bartosz Radzikowski)

Surrounded
Empty crowd
Stretched

Music: Chelsea Loew
Video: Anežka Hlinková

Druga Natura / Second Nature
Music: Marcin Rupociński
Video: Maja Wolińska

nature_extended.exe
Music: Olgierd Żemojtel
Video: Piotr Tokarz

R.O.D. Relaks
Music: Jan Przegendza
Video: Zuzanna Kliniewska, Weronika Mikłusiak