RandomCheck

Random Check to międzyuczelniany, cykliczny projekt artystyczny, powstający dzięki twórczej współpracy studentów, doktorantów, dydaktyków Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W latach 2020 – 2023 kolejne edycje projektu Random Check gościły na festiwalach muzyki współczesnej: Sacrum Profanum, Audio Art oraz Musica Polonica Nova. Czwarta edycja pt. Random Check – Druga Natura była eksponowana w formie instalacji multimedialnej w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeym Sztuki Współczesnej we Wrocławiu. W dotychczasowych edycjach projektu Random Check oraz wydarzeniach poprzedzających wzięło ponad 100 osób.
Już niebawem projekt w nowej odsłonie zostanie zaprezentowany w ramach Media Art Biennale WRO.

Random Check is an inter-university, cyclical artistic project created thanks to the creative collaboration of students, doctoral students and academics. Between 2020 and 2023, the consecutive three editions of the Random Check project were hosted at contemporary music festivals: Sacrum Profanum, Audio Art and Musica Polonica Nova. The fourth edition entitled Random Check – Second Nature was exhibited as a multimedia installation in the Four Domes Pavilion Museum of Contemporary Art in Wrocław. More than 100 people took part in the previous editions of the Random Check project and the preceding events.
The new edition of the project will soon be presented as part of the Media Art Biennale WRO.


aktualnie w projekcie